Jump to main content
banner
LE CLEA
Accueil
Charte
Actions du Clea
es Communiqués
eses Actualité
es Nederlands / English
es Clea en son et images
  Clea - Section Liège
Législations liberticides
Appel du SAD
es Note sur la loi anti-T
im Une nouvelle inquisition
Procès du DHKC
es Enjeux et contexte
es Les enjeux de ce procès
es Les détenus de Bruges
im Traiments inhumains et dégrandants en prison
Démocratie en Turquie?
Une presse sous emprise
es Un procès exemplaire
es L'autre affaire Erdal
es Procès en Appel à Gand
es Condamné à cinq ans
es Messages de soutien
es Comptes-rendus des audiences
es 1ère instance: Bruges
es Note sur le dossier de Bruges
es Jugement du 28-02-06
im Bahar Kimyongür
es Un complot contre Bahar
es Bahar libéré aux Pays-Bas
es Pétition, soutiens...
es Autobiographie
es Note sur l'arrestation aux Pays-Bas
es Lettre de l'avocat turc
es Jugement de La Haye
Dans le collimateur des lois anti-terroristes
es Procès politique à Liège
es Une menace qui grandit
Presse
es Cartes blanches, articles
Liste de diffusion
es

Pour vous inscrire à notre liste de diffusion cliquez ici


À lire absolument notre nouvelle et très complète brochure «Kimyongur Bahar : Le dossier à charge»
[Lire]

Pour un soutien financier:
363-0054263-80

Portez le pin's
«Triangle rouge»
Le Clea en a fait son symbole

triangle rouge
Où se le procurer?
Cliquez sur l'image

Un seul pas suffirait pour arrêter le compteur macabre !
Avant son incarcération, Bahar Kimyongür avait lancé un appel urgent à la constitution d'une délégation internationale en Turquie en vue de sauver la vie de l'avocat des droits de l'Homme Behiç Asçi, en grève de la faim depuis plusieurs mois en protestation pour les conditions de détention de ses clients. Il fut écouté mais Maître Asçi se débat encore entre la vie et la mort. Faisons du geste généreux de Bahar une victoire : Soutenons sa campagne ! [Lire]

 


DHKP-C : een antwoord aan De Standaard
[«Wanner idealisme terrorisme wordt» - De Standaard - 28/03/2007 - pdf]

Geachte Heer Verhoest,

Voor alles wens ik uw krant te bedanken voor de opname van het opiniestuk van het Platform voor Vrije Meningsuiting in uw editie van 27 maart.

Staat u mij toe om te reageren op de commentaar, die u over dit opiniestuk schreef, in De Standaard van 28 maart. Samengevat komt het er op neer dat u zegt dat de ondertekenaars “naïef en eenzijdig zijn” en beweert u dat “de verbondenheid van de veroordeelden met een “fanatieke en bloeddorstige organisatie als de DHKP-C” hen het recht op vrije meningsuiting ontzegt (en, impliciet, hun veroordeling rechtvaardigt).

U zegt dat het die afweging is die het Hof van Cassatie op 17 april zal maken.

Vooreerst hoop ik dat het Hof van Cassatie die afweging NIET zal maken.
Bij Cassatie gaat het immers om de VORM van de rechtspraak, niet over de inhoud.

Welnu, de verdediging heeft meer dan 20 punten geformuleerd, waarin zij oordeelt dat het normale verloop van de rechtsgang en de rechten van de verdediging zijn geschonden.

Ik neem er één punt uit : de militarisering van de rechtbank, voor beklaagden (en publiek), en daar bent u het met mij eens, die in dit proces GEEN ENKELE VORM van geweldpleging wordt ten laste gelegd. Het is misschien niet eens het belangrijkste punt, maar als opvoeder in een gevangenis, frappeert dit punt mij bijzonder. De anti-terrorisme wetgeving maakt van de rechtbank meer en meer een rechtstreeks verlengstuk van de gevangenis. Een rechtbank wordt een quasi militair bezet gebied: gewapende manschappen, metaaldetectoren en fouillering, ook voor de advocaten, onmogelijk om ook maar iets te bediscuteren of te vragen ‘waarom’. Net als in een gevangenis gaan de dingen hier omdat ze nu eenmaal zo gaan. Punt. Bij de zitting van het Hof van Beroep in Gent werden GSM, fotoapparaat, bandopnemer, identiteitskaart afgenomen en door de politie in een plastiek zak gestopt. Sommige bezoekers moesten hun T-shirt met een slogan op, ter plekke uittrekken, anders kwamen ze er niet in. Elke bezoeker ontving een nummer, de naam werd genoteerd in een boek, na afloop mag men met dit nummer zijn zaken afhalen, nadat je een handtekening hebt geplaatst. Na fouillering en inschrijving, kom je in de zaal, waar een politieman de plaats aanwijst waar je verplicht moet gaan zitten, in Gent was dat achter glas en “Turksuitziende” mensen werden bewust en systematisch, afgezonderd en gescheiden van de “blanken”. Banale veiligheidsmaatregelen? Tien jaar geleden was dit allemaal ondenkbaar, nu is het het “gewone” verloop geworden van wat ooit een “openbare en publieke zitting” heette te zijn.

Ik heb het dan nog niet over de onmenselijke behandeling van de beklaagden. De drie in Brugge deden een wekenlange hongerstaking, waarvan de pers nauwelijks melding maakte, en weigerden in Gent voor het Hof van Beroep te verschijnen, omwille van hun behandeling. Bij hun transport naar de rechtbank werden ze geblinddoekt, droegen ze kogelvrije vesten, werden, op zijn ‘Guantanamoos’, geketend aan handen en voeten. Ze werden systematisch onderworpen aan anale fouillering. In hun cel was er een lamp die dag en nacht brandde, ze waren er 23 op 24 uur alleen, hadden 1 uur individuele wandeling per dag en geen contact met andere gevangenen. Tot vijf maal toe werd dit regime van “witte foltering” door de advocaten van de verdediging voor een rechtbank gebracht, die ook telkens besliste dat dit regime moest stoppen. Maar niets baatte, een order vanuit Brussel beval de verderzetting van dit regime. Het is alleen door niet aflatende druk van mensen uit het kamp van de vrije meningsuiting en door onderhandelingen met het kabinet van Onckelinx dat deze toestanden eind vorig jaar voor het grootste deel ophielden te bestaan.

Ik beschrijf dit omdat het mij brengt bij een tweede, voor mij essentieel punt : de huidige anti-terroristenwetgeving maakt deel uit van een uitzonderingstoestand. Die wetgeving is een oorlogsdaad, en vele parlementairen hebben het, toen ze die wet stemden, jammer genoeg niet zo begrepen. Daarom vragen we ook dat het debat hierover heropend wordt. De Belgische anti-terreuwetgeving is een onderdeel van de “Global War on Terror”, die de Amerikanen wereldwijd hebben ontketend sinds 11 september 2001.

Ik verklaar me nader.

Ik ken een van de beschuldigden, de Belg Bahar Kimyongür, persoonlijk en pakweg al zo’n 15 jaar, hij was toen nog archeologiestudent aan de ULB. Sinds tien jaar werkt hij op het bekende Brusselse adres van het informatiebureau van de DHKP-C in Brussel. Gedurende die tien jaar heeft hij altijd hetzelfde gedaan : communiqués vertaald, betogingen georganiseerd, delegaties van Belgische en europarlementairen georganiseerd naar Turkije om met daar met eigen ogen de toestanden in de gevangenissen van het Type F te gaan vaststellen. Hij deed in 2000 niets anders dan bijvoorbeeld in 2003. Alleen, zijn activiteit voor de “bloeddorstige organisatie, de DHKP-C”, die perfect legaal was VOOR 2001, wordt plots illegaal omdat de Amerikanen, en in hun spoor ook Europa, na 11/9 beslist hebben zowat alle verzetsorganisaties van de Derde Wereld op een lijst van terroristische organisaties te plaatsen. Van het Front voor de Bevrijding van Palestina tot Hamas, van de Columbiaanse Farc tot de Koerdische PKK. U bent het met mij eens dat die genoemde organisaties niets met 11/9 niets te maken hadden, evenmin als Irak trouwens, dat sinds vier jaar een pre-emptive strike te verwerken krijgt, waarbij het woord “bloeddorstig” nog zwak uitvalt. Het is in deze “oorlogssituatie” dat onvermijdelijk aanslagen worden gepleegd op fundamentele vrijheden en rechten: van folteringen tot geheime CIA vluchten, van het onvermijdelijk verdwijnen van het onderscheid tussen burgers en soldaten tot het gelijkstellen van een opinie en een mening aan een terroristische bomaanslag…

Aan dit scenario, waarbij het vanaf 11/9 de Amerikanen zijn, die bepalen wat wij nog aan informatie te horen krijgen, wat er nog mag gezegd en geschreven worden, wensen wij niet mee te werken. Morgen is het de beurt aan de Solidariteitsgroepen met de Filippijnen, erg populair in katholieke middens, die steunacties doen voor vrouwen en andere mensenrechtenorganisaties in de Filippijnen. Want die organisaties zijn allemaal op de een of andere manier verbonden met het legale front van de Filippijnse guerrilla van de KP van José Maria Sisson, die OOK op de lijst van terroristische organisaties staat. En laten we dan ook maar meteen alle sympathisanten met Cuba, nog een terroristenstaat volgens Bush, het zwijgen opleggen. En ook het dragen van T-shirts en sokken met de beeltenis van Ché Guévara verbieden, want die heeft, als ik de som maak van zijn militaire campagnes in Cuba, Congo en Bolivië, meer “bloeddorstige acties” op zijn actief dan heel de DHKP-C in heel zijn geschiedenis samen.

Het gaat mij dus niet om de “verdediging van de DHKP-C”.

Maar als u de DHKP-C en zijn leiders betiteld als “bloeddorstige fanatici”, dan moet u wel, eerlijke journalistiek oblige, diezelfde titels toekennen aan het Turkse regime, dat verantwoordelijk is voor de dood van tientallen van uw collega’s journalisten. De (voorlopig) laatste was Hrant Dink, de Armeense journalist die vermoord werd op 19 januari 2007 voor zijn krant Agos in Istanbul. In uw stuk hebt u het trouwens alleen over Turkije. En terecht. Aan de betichten kan geen enkele geweldddaad worden ten laste gelegd op Belgisch of Europees gebied. Een bewijs dat de DHKP-C niet kiest voor ‘blind geweld’, evenmin als in Turkije trouwens. Maar als we het zover willen drijven om een proces te organiseren over de beoordeling van de situatie en het al dan niet legitiem zijn van het gebruik van geweld in Turkije, dan moeten we een heel ander proces organiseren. Dan komen we terug bij de Wet op de Universele Competentie, die een paar jaar geleden veranderd is om Sharon en de Amerikaanse generaal Franks te laten ontsnappen aan vervolging. Mag wat voor personages, die wel degelijk bloed aan hun handen hadden of er tenminste de bevelen toe gaven, niet meer geldt, wél toegepast worden op militanten, die alleen een opinie kan verweten worden?

Met vriendelijke groeten,

Luk Vervaet, lid van CLEA en het Platform voor Vrije Meningsuiting.

 Le Clea est un collectif citoyen visant à promouvoir un débat critique sur les nouvelles législations antiterroristes. Le cas de Bahar Kimyongür est exemplaire à cet égard. En vertu de ces nouvelles dispositions, non seulement les libertés d'expression et d'association sont mises à mal mais, en plus, l'avenir d'un homme qui n'a commis aucun délit et comdamné aujourd'hui à cinq ans de prison ferme, est gravement compromis.  
 
 
 

autocollant
Bahar Kimyongür est un symbole
Il est le symbole des dangers que la lutte contre le “terrorisme” fait peser sur nos libertés

Vous souhaitez soutenir Bahar concrètement ?
Ce qui suit vous intéressera :
Lire
Téléchargez ici, et reproduisez et diffusez SVP un tract au format pdf
Soutenir Bahar
Prochaine réunion du Clea : À fixer


«Dis-moi avec qui tu colistes...»
Lire :

«Un citoyen belge livré pour des raisons électoralistes à un régime pratiquant la torture ?»

Consultez aussi :
www.mouvements.be


Actualité de Huxley
«(...) au moyen de méthodes toujours plus efficaces de manipulation mentale, les démocraties changeront de nature. Les vieilles formes pittoresques – élections, parlements, hautes cours de justice– demeureront mais la substance sous-jacente sera une nouvelle forme de totalitarisme non violent. Toutes les appellations traditionnelles, tous les slogans consacrés resteront exactement ce qu'ils étaient aux bon vieux temps. La démocratie et la liberté seront les thèmes de toutes les émissions (...) et de tous les éditoriaux mais (...) l'oligarchie au pouvoir et son élite hautement qualifiée de soldats, de policiers, de fabricants de pensée, de manipulateurs mentaux mènera tout et tout le monde comme bon lui semblera.»
Aldous Huxley, Retour au meilleur des mondes
n

Site optimisé pour le navigateur
Firefox
Firefox
Téléchargez-le ici