Jump to main content
banner
LE CLEA
Accueil
Charte
Actions du Clea
es Communiqués
eses Actualité
es Nederlands / English
es Clea en son et images
  Clea - Section Liège
Législations liberticides
Appel du SAD
es Note sur la loi anti-T
im Une nouvelle inquisition
Procès du DHKC
es Enjeux et contexte
es Les enjeux de ce procès
es Les détenus de Bruges
im Traiments inhumains et dégrandants en prison
Démocratie en Turquie?
Une presse sous emprise
es Un procès exemplaire
es L'autre affaire Erdal
es Procès en Appel à Gand
es Condamné à cinq ans
es Messages de soutien
es Comptes-rendus des audiences
es 1ère instance: Bruges
es Note sur le dossier de Bruges
es Jugement du 28-02-06
im Bahar Kimyongür
es Un complot contre Bahar
es Bahar libéré aux Pays-Bas
es Pétition, soutiens...
es Autobiographie
es Note sur l'arrestation aux Pays-Bas
es Lettre de l'avocat turc
es Jugement de La Haye
Dans le collimateur des lois anti-terroristes
es Procès politique à Liège
es Une menace qui grandit
Presse
es Cartes blanches, articles
Liste de diffusion
es

Pour vous inscrire à notre liste de diffusion cliquez ici


À lire absolument notre nouvelle et très complète brochure «Kimyongur Bahar : Le dossier à charge»
[Lire]

Pour un soutien financier:
363-0054263-80

Portez le pin's
«Triangle rouge»
Le Clea en a fait son symbole

triangle rouge
Où se le procurer?
Cliquez sur l'image

Un seul pas suffirait pour arrêter le compteur macabre !
Avant son incarcération, Bahar Kimyongür avait lancé un appel urgent à la constitution d'une délégation internationale en Turquie en vue de sauver la vie de l'avocat des droits de l'Homme Behiç Asçi, en grève de la faim depuis plusieurs mois en protestation pour les conditions de détention de ses clients. Il fut écouté mais Maître Asçi se débat encore entre la vie et la mort. Faisons du geste généreux de Bahar une victoire : Soutenons sa campagne ! [Lire]

 


Turkije en de vrije meningsuiting
Aan de Heer Fuat Tanlay, ambassadeur van Turkije in België

Geachte Heer,

Indien u met uw brief [DS 17.04.07] heeft willen aantonen dat er de afgelopen jaren in Turkije een ‘stille, democratische revolutie’ heeft plaatsgevonden, dan brengt u met uw schrijven die hele bewering in diskrediet. U maakt immers met uw brief duidelijk dat u niet gewend bent om te antwoorden op argumenten, wél om te verbieden, wél om het zwijgen op te leggen aan andere opinies. U wil dictatoriaal een einde maken aan een democratisch debat en polemiek, die sinds eind maart in De Standaard aan de gang is.

Op 27 maart publiceerde De Standaard een opiniestuk van het platform voor vrije meningsuiting, mede-ondertekend door een veertigtal intellectuelen, die zich ernstig zorgen maken over het misbruik van de anti-terroristenwetten in het DHKP-C proces en opkomen voor het recht op vrije meningsuiting. De dag erop, publiceert DS redacteur FilipVerhoest een antwoord, waarin hij stelt dat het Platform ‘naïef’ is, dat de DHKP-C een ‘bloeddorstige, fanatieke organisatie’ is en dat ‘diegenen die een ander naar het leven staan ook geen recht hebben op vrije meningsuiting’. Omdat de figuur van Bahar centraal staat in beide artikels, aanvaardt de krant een ingekorte versie van een antwoord van hemzelf te publiceren op 10 april onder de titel: ‘Mijn strijd voor democratie’. Mogen wij u er op wijzen dat er geen enkele rechtbank of Belgische instantie een spreek- of publicatieverbod heeft opgelegd aan Bahar Kimyongür, en dat een publicatie van zijn hand volkomen legitiem is? Of is dit voor u allemaal van geen tel? 

U zegt dat u ‘geschokt’ bent door de publicatie van het artikel van Bahar Kimyongür. U vindt de publicatie ‘onaanvaardbaar’. U stelt de vraag of  ‘De Standaard misschien het platform wil worden voor terroristische groepen à la Al Queda ?’ Dit soort demagogie getuigt van slechte smaak. U zal uw Al Quaeda beschuldiging ook moeten versturen naar RTL, omwille van haar recente uitzending in Reporter, waarin de stem van Bahar aan de telefoon uit de gevangenis te horen is. Naar de Interregionale van de ACOD Brussel-Brabant, afdeling onderwijs, die in het aprilnummer van zijn tijdschrift «Ouvre-Boîtes », een interview publiceert met Bahar, door Jean-Michel Dufays, een historicus en lid van Liga voor de Mensenrechten. Naar de cineaste Marie France Collard die een documentaire realiseert over de zaak Bahar. En tenslotte naar het ABVV dat haar ernstige bezorgdheid heeft geuit over de antiterrorismewet, onder meer in de zaak Bahar. Ja, Mijnheer de ambassadeur, de onrust in alle maatschappelijke middens omtrent deze zaak neemt zienderogen toe, en het is niet met een vraag op ‘spreekverbod voor Bahar’ dat u het zal doen stoppen.

U maakt door uw reactie alleen maar duidelijker wat de inzet is van onze strijd voor vrije meningsuiting. U zegt dat u geen enkel bezwaar hebt tegen ‘de ideeën’ die naar voor gebracht worden in het artikel van Bahar, alhoewel ze volgens u verre van objectief en constructief zijn. Het gaat u om ‘de persoon’ die het zegt, een persoon die veroordeeld is als terrorist en leider van een terroristische organisatie, en daarom geen recht op een tribune mag krijgen.

Vooreerst hebben wij er geen bezwaar tegen dat U gebruik maakt van uw recht op vrije mening, ook al bent u de vertegenwoordiger van een staat, die op binnenlands en internationaal vlak door mensenrechtenorganisaties, herhaaldelijk is aangeklaagd voor grove schending van de mensenrechten. Een Europees rapport : ‘In de eerste maanden van 2006 oordeelde het Europese Hof voor de Rechten van de Mens nog in bijna 200 gevallen dat sprake was van schending van de Europese Conventie voor de rechten van de Mens. De vrijheid van meningsuiting komt voortdurend in gevaar met een beroep op artikel 301 van het Turkse wetboek van strafrecht, dat belediging van Turkije verbiedt: momenteel lopen er tientallen rechtszaken tegen journalisten, schrijvers en voorvechters van de burgerrechten op grond van dit artikel. De rechten van vrouwen, religieuze minderheden en vakbonden worden niet altijd gerespecteerd….Turkije is in 2006 het vaakst veroordeeld door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. Tegen het land zijn 312 vonnissen gewezen waarbij een schending van de mensenrechten is vastgesteld.’…. Dus, waarom zou u het recht op vrije mening ontnemen aan Bahar, die net als u, geen enkel crimineel feit of gewelddadige actie kan ten laste gelegd worden?

Uw bewering dat u geen bezwaar heeft tegen de ideeën, maar alleen tegen de persoon die het zegt, houdt geen stand. De journalist-uitgever Hrant Dink werd in juli 2006, wegens een artikel over de massamoorden op Armeniërs, door de Turkse justitie veroordeeld tot 6 maanden gevangenisstraf.Hij werd op 19 januari 2007 voor zijn krant vermoord. De schrijver Orhan Pamuk, Nobelprijswinnaar literatuur 2006, werd in 2005 vervolgd om zijn uitspraken over de Armeense genocide in 1915. De Democratische Volkspartij HADEP (inmiddels DEHAP), die streed voor een democratische oplossing voor het Koerdisch probleem, werd in 2003 verboden. Pinar Selek, schrijfster, academicus, en activiste voor de rechten van de minderheden, is voor de rechtbank gedaagd, zo ook schrijver Perihan Magden omwille van zijn pleidooi als gewetensbezwaarde, enzovoort. Mijnheer de ambassadeur, de tolerantie tegenover de vrije meningsuiting voor activisten en intellectuelen is- dat weten we sinds de lessen van het totalitarisme in de twintigste eeuw - de ware graadmeter van de democratie.

Namens het Platform voor Vrije Meningsuiting

Luk Vervaet, Clea
Lieven De Cauter, filosoof, BRussells tribunal, Kuleuven
Stephan Galon, algemene centrale ABVV
Ludo De Brabander, VredeLe Clea est un collectif citoyen visant à promouvoir un débat critique sur les nouvelles législations antiterroristes. Le cas de Bahar Kimyongür est exemplaire à cet égard. En vertu de ces nouvelles dispositions, non seulement les libertés d'expression et d'association sont mises à mal mais, en plus, l'avenir d'un homme qui n'a commis aucun délit et comdamné aujourd'hui à cinq ans de prison ferme, est gravement compromis.  
 
 
 

autocollant
Bahar Kimyongür est un symbole
Il est le symbole des dangers que la lutte contre le “terrorisme” fait peser sur nos libertés

Vous souhaitez soutenir Bahar concrètement ?
Ce qui suit vous intéressera :
Lire
Téléchargez ici, et reproduisez et diffusez SVP un tract au format pdf
Soutenir Bahar
Prochaine réunion du Clea : À fixer


«Dis-moi avec qui tu colistes...»
Lire :

«Un citoyen belge livré pour des raisons électoralistes à un régime pratiquant la torture ?»

Consultez aussi :
www.mouvements.be


Actualité de Huxley
«(...) au moyen de méthodes toujours plus efficaces de manipulation mentale, les démocraties changeront de nature. Les vieilles formes pittoresques – élections, parlements, hautes cours de justice– demeureront mais la substance sous-jacente sera une nouvelle forme de totalitarisme non violent. Toutes les appellations traditionnelles, tous les slogans consacrés resteront exactement ce qu'ils étaient aux bon vieux temps. La démocratie et la liberté seront les thèmes de toutes les émissions (...) et de tous les éditoriaux mais (...) l'oligarchie au pouvoir et son élite hautement qualifiée de soldats, de policiers, de fabricants de pensée, de manipulateurs mentaux mènera tout et tout le monde comme bon lui semblera.»
Aldous Huxley, Retour au meilleur des mondes
n

Site optimisé pour le navigateur
Firefox
Firefox
Téléchargez-le ici